Pályázatok

Kedvezményezett neve: HB KER-TRANS Kereskedelmi és Szállítási Kft.
A szerződött támogatás összege: 2 306 700 Ft
Képzések elnevezése és célja:
 Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) – A képzés célja, hogy az egy csapatban dolgozó munkatársak egymással, vezetőjükkel és más területen
dolgozókkal a munkavégzés során hatékonyan tudjanak együtt dolgozni A képzés további célja, hogy a résztvevők megismerjék a munka során előforduló
stresszhelyzetek kezelésének módjait, felismerjék a jeleit és megelőzzék a kiégési szindrómát. Ismerjenek meg hatékony eszközöket a munkatársak közötti konfliktusok feloldására, a munkatársak és ügyfelek közötti higgadt kommunikáció elősegítésére stresszes helyzetekben.
 Folyamatmenedzsment (30 óra) – A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus
kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére. A résztvevők képesek lesznek
megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni. A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata –elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot.
 Informatikai alapok (30 óra) – A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések részletes bemutatása:
Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) – A képzés 2 tananyagegységet tartalmazott.
1. Együttműködési kompetenciafejlesztés: A modul célja, hogy az egy csapatban dolgozó munkatársak egymással, vezetőjükkel és más területen dolgozókkal a
munkavégzés során hatékonyan tudjanak együtt dolgozni.
2. Stresszkezelés: A modul célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a kommunikáció elméletekkel, a verbális és non-verbális kommunikáció eszközeivel, az empátia,
meggyőzés, társas befolyásolás használatával, hasznosságával

Folyamatmenedzsment (30 óra) – A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.
1. Folyamatmenedzsment: A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek a vállalat folyamatelvű megközelítésére, a tevékenységek logikus
kapcsolódásának kialakítására, az átadási pontok felelősségeinek tisztázására, ezzel az átadások kockázatainak mérséklésére. A résztvevők képesek lesznek
megkülönböztetni a folyamatok különböző szintjeit és annak megfelelően eljárni.

A folyamatok teljes lefutásának egészben történő vizsgálata –elemzése, értékelése teszi lehetővé a hatékony működést és átláthatóságot.

Informatikai alapok (30 óra) – A képzés 1 tananyagegységet tartalmazott.
1. Informatikai kompetenciafejlesztés: A képzés célja a digitális kulcskompetencia átfogó fejlesztése.

A képzések megvalósítási időtartama:
 Együttműködési és stresszkezelési tréning (45 óra) – 2023.07.03- 2023.07.31.
 Folyamatmenedzsment (30 óra) – 2023.08.01.- 2023.08.15.
 Informatikai alapok (30 óra) – 2023.08.16. – 2023.08.31.

 


Kedvezményezett neve: HB KER – TRANS Kereskedelmi és Szállitási Korlátolt Felelősségü Társaság

Projekt címe: Munkahelyi képzések megvalósítása a HB KER-TRANS Kft. munkavállalói számára

Projekt az.száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00806

esza logo

Támogatás összege: 9,55 millió forint (9 555 000)

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt befejezési dátuma: 2019.11.21.

Európai Szociális Alap

Jelen projekt előkészítése keretében Képzési terv készült a cég jelenlegi állományának vizsgálatával. Feltérképezésre kerültek a meglévő kompetenciák, a fejlesztendő célterületek, melyek alapján mindenki számára megfelelő képzési program kerül lebonyolításra. Kérdőívekkel valamint fókuszcsoportos interjúkkal a munkavállalói igények is kirajzolódtak.
Külön teszt során a digitális kompetencia szintje is feltérképezésre került (általános és speciális informatikai szaktudásra vonatkozóan). Ezekre támaszkodva 11fő esetében a digitális ismeretek igen alacsony szintűek, számukra IKER 1. szintű képzési program kerül megvalósításra, míg 4 fő esetében már magasabb fokú ismeretek elsajátítására is lehetőség van, az ő részükre IKER 2. szintű képzés kerül megvalósításra.

A támogatást igénylő fontosnak tartja, hogy a munkavállalók megismerkedjenek a legújabb ipari forradalom fogalmával, hátterével, metódusaival és másodlagos hozadékaival. Az IPAR 4.0 tudást megalapozó célterületek közül a „ Szemléletformálás, szervezeti filozófia” elnevezésűhöz kapcsolódik a projektben megvalósítani kívánt 3 képzés, melyek a következők:
– A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei
– Konfliktuskezelési ismeretek
– Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás

A támogatást igénylő 3 kiemelt területen valósít meg képzéseket a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése érdekében, összesen 4 képzés lebonyolításával:
• hatékonyság a munkavégzésben: Konfliktuskezelési ismeretek képzés (15 fő),
• együttműködési helyzetekben hatékony kommunikáció: A kommunikáció fogalma, formái, szabályszerűségei (15 fő) és
• csoportvezetői kompetencia fejlesztés tárgyában: Önismeret, öndefiníció, önértékelés (15 fő); Projektszemlélet, projekt alapú gondolkodás(15 fő).

Összesen 6 különböző képzés megvalósítását célozza a projekt (mindegyik egyéb képzés – Fktv. 2. § 5. alapján).A képzések 2019 június és 2019 szeptember között kerültek megvalósításra. A megvalósítás helyszíne mind technikailag, mind szakmailag megfelel a képzések lebonyolítására.

 


A projekt címe: HB KER – TRANS Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság
A szerződött támogatás összege: 15 411 840 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 40%

A projekt tartalmának bemutatása:

infoblokk kedv final RGB ERFAxA projekt során egy hibrid (felhőlapú és helyben telepített) megoldású rendszer bevezetésével kívánjuk fejleszteni cégünk belső működését. A felhő alapú szolgáltatások esetében 4 célterületet jelöltünk meg:
A Kontrolling modul elkészíti a cég gazdasági helyzetének elemzéséhez szükséges mutatókat, segít a rendelkezésre álló vagy megszerezhető erőforrások hatékony és eredményes felhasználásában. A HR modul a munkavállalói adatok egységes kezelését, munkaidő nyilvántartását, munkavállalói feladatok, hatáskörök hozzárendelését teszi lehetővé. A Táv- és csoportmunka a cégen belüli hatékony információáramlás és a hibakezelés optimalizálásának biztosítását, valós idejű kommunikációs lehetőséget, osztott információs bázist biztosít a felhasználók számára. A Szolgáltatásmenedzsmentet választottuk, mellyel lehetővé válik a szolgáltatási stratégia alkalmazása, a szolgáltatás tervezése. Így portfólió és katalógus kezelésére, kialakítására és a környezet menedzselésére is lehetőség nyílik.
A helyben telepített modulok esetében 7 célterületet választottunk:
A CRM célterület a partnerekkel való kapcsolattartást, értékesítési folyamat támogatását biztosítja számunkra. A Tudásmenedzsmenttel közérdekű dokumentumok, segédanyagok, oktatási anyagok egységes kezelése válik elérhetővé a munkatársak részére. A vállalat működése során keletkező bizonylatok, dokumentumok, szerződések egységes, átlátható rendszerben való nyilvántartását segíti az Iratkezelés, amely a CRM-ben rögzített partner adatokkal összehangolva működik. A Logisztika a megfelelő anyagok, késztermékek áramoltatását, részfeladatok pontos megtervezését, és egy folyamattá való integrálását segíti elő a költséghatékonyság figyelembevételével. A Gyártás modul a saját termékek gyártási folyamatához, annak beütemezéséhez, a keletkezett melléktermékek, illetve a szükséges alapanyagok használatba vételéhez, beszerzéséhez nyújt segítséget, napi feladataink megszervezését segíti, az alapanyag szükséglet lekérdezésével pontos képet kapunk aktuális készletünkről, illetve annak hiányáról.
A projekt befejezési dátuma: 2020.02.18.
Projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00560
A Pénzügy modul hasznos segítséget nyújt a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások nyilvántartásainak kezelésében. Az iWise, integrált rendszerként biztosítja a Logisztika modulban felvezetett számlák automatikus átadását a Pénzügy modulnak, így ezeket az adatokat nem kell újra rögzíteni. A rendszer automatikus zárást-és nyitást tesz lehetővé, a lezárt évhez kapcsolódó beszámolóhoz szükséges mérleg és eredmény kimutatás néhány kattintással elkészíthető. A mobil alkalmazással egyszerű felhasználói azonosítást követően bármikor, bárhonnan könnyedén hozzáférhető a rendszer a munkatársaink részére.

 


 

2017. évi pályázat

GINOP-3.2.2.-8-2-4-16 Infokommunikációs pályázat

infoblokk kedv final RGB ERFAxA bevezetendő rendszer gyártás modulja integráltan fog működni a vállalatírányítási rendszer többi részével. Ennek segítségével a piskóta gyártás teljes vertikuma lefedhető egy szoftverrel. A gyártási modulban lesznek felvéve a különböző piksótagyártási technológiák, receptek, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatok. Rögzítve lesznek a gyártó gépek minden releváns tulajondságukkal együtt. A rendszerbe gyártási rendeléseket lehet rögzíteni vevőkhöz, határidők, termékek megadásával, maikhez opcionálisan alapanyag szükségletet (liszt, tojáspor, cukor, vaníliás cukor, kukoricakeményítő, étolaj) rendel a  szoftver. A receptúrákban a program automatikusan előkalkulációt végez a beépülő alapanyagok legutolsó ismert beszerzési árai alapján. A gyártási ütemtervben nyomon követhetőek a rendelések akár naptárnézetben is. A rendszerben kezelhetőek a piskótagyártás során keletkezett hulladékok készletszinten.

iwisekepA gyártók, így Társaságunk is állandó nyomás alatt áll, hogy csúcsminőségű termékeket nyújtsanak, ráadásul mindig időben. A piac változásai, a piac szabályozása és az előírások betartása még összetettebbé teszi a gyártóipar szereplői számára nap, mint nap felmerülő feladatokat. A költségek csökkentésére és a nyereség növekedésére való törekvés, ugyanakkor a versenyképesség megőrzése nem könnyű feladat. A választott gyártási szoftver megfelel mindezen elvárásoknak, ráadásul képes arra, hogy napjaink gyorsan változó gyártóipari környezetében előre jelezze a várható igényeket. célunk, hogy valós idejű pontos képet adjon a gyártási folyamatról, így a működés proaktív módon, magabiztosan irányítható, s amely által projektünk céljának tökéletesen megfelel.

 

 

 


2016. évi pályázat 

A kedvezményezett neve: HB KER – TRANS Kereskedelmi és Szállítási Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Új termékek gyártásának bevezetése a HB Ker – Trans Kft-nél

 

– a szerződött támogatás összege: 36.906.800 Ft
– a támogatás mértéke: 70%
– a projekt tartalmának bemutatása: A HB Ker – Trans Kft. 36,9 millió forint uniós támogatást nyert a „Mikro, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című pályázati kiíráson a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében. Az 52,72 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból nemcsak egy új termékek gyártásának bevezetését, hanem 19 munkahely megtartást is biztosít a cég. A vállalkozás a már gyártott babapiskóta és a projekt hatására bevezetésre került keksz és töltött aprósütemény esetében is hagyományos, magyar receptúra szerint, csak magyar alapanyagokból készíti termékeit, ahol az alapanyag-beszállítók minőségi tanúsítvánnyal, megfelelő szintű minőségügyi- és minőségbiztosítási politikával és rendszerrel rendelkeznek. A projektben 5 berendezés beszerzése valósult meg: FP-VCS automata vízszintes csomagológép, Habverő-dagasztó-keverőgép, 60 literes üsttel, FP-ST3 automata süteménygyártó gépsor, ROTATIVA RM 60 tip. süteményformázó gép és Dagasztógép ZM 200
– a projekt tervezett befejezési dátuma: 2016. 12. 31.
– projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-01332

 


SAJTÓKÖZLEMÉNY

Piskótagyártó üzemet létesített a HB KER – TRANS Kft. Nyírmadán
2014. június

„Piskótakészítő üzem kialakítása Nyírmadán” címmel befejeződött a HB KER – TRANS Kereskedelmi és Szállítási Kft. Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 67,27 millió forintos támogatásával megvalósuló fejlesztése
A projekt az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programban (ÉAOP-1.1.1/D-12 jelű „Telephelyfejlesztés” c. pályázati konstrukció keretében), az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, 2013. augusztus 27. és 2014. május 29. között.

A vállalkozás főtevékenysége és a projekt fejlesztendő tevékenysége a Tartósított lisztes áru gyártása; az említett tevékenységen belül legfőképpen babapiskóta gyártása köti le a kapacitást. A pályázat benyújtásakori kapacitás 1.000.000 csomag/év; a projekt megvalósítása utáni tervezett kapacitás 1.250.000-1.350.000 csomag/év. A társaság meglevő és jövőbeni partnereinek magas színvonalú, határidőre történő kiszolgálásának feltétele a projektben tervezett üzemcsarnok megépítése, amely mind minőségi, mind mennyiségi növekedést hoz a vállalkozás számára.

A projekt keretén belül egy 570 m2 alapterületű üzemcsarnok, valamint az ehhez szükséges alapinfrastruktúra került megépítésre és megújuló energetikai rendszer került telepítésre, amely alkalmassá teszi a vállalkozást az említett mennyiségi és minőségi fejlesztés elérésére.
Mindezen célok megvalósításához a HB KER – TRANS Kereskedelmi és Szállítási Kft. az ÉAOP-1.1.1/D-12-2013-0230 azonosítószámú projekt keretében 30% saját erő biztosításával 70%-os mértékű, 67,27 millió Ft vissza nem terítendő támogatást nyert el.